logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

TLAČIVÁ

Prihláška na psychologické vyšetrenie (pre školské zariadenia a rodičov)

Doplnok k prihláške na psychologické vyšetrenie (v prípade potreby pre podrobnejšiu charakteristiku dieťaťa)

Súhlas zákonného zástupcu klienta s vyšetrením (do 18 rokov veku)

Súhlas klienta s vyšetrením (od 18 rokov veku)

 

Depistážny list pre učiteľky MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

e-mail: pppgalanta@psychology.sk