logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
PRE PEDAGÓGOV

CPPPaP - Obchodovanie s ľuďmi (pdf)

CPPPaP - Sebapoškodzovanie (pdf)

CPPPaP - Ako lepšie vychádzať s problémovými žiakmi

CPPPaP - Šikanovanie - Príručka pre pedagógov ZŠ

CPPPaP - Nevhodné správanie žiakov - ako ho riešiť? (pdf)

Ponuka besied a prednášok zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov

Diagnostika zameraná na odhaľovanie ťažkostí v predškolskom veku - ponuka

www.prevenciasikanovania.sk

komplexný poradenský systém - VÚDPaP - KomposyT

 

 

 

 

 

 

 


 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk