logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Riaditeľka:

PhDr. Miroslava VAŠKOVÁ - mvaskova@psychology.sk

 

Odborní zamestnanci:

Psychológovia:

Mgr. Tünde ELIAŠ BOSÁK - t.elias.bosak@centrumga.sk

PhDr. Viera DURIŠOVÁ - v.durisova@centrumga.sk

PhDr. Tatiana JANUSOVÁ - t.janusova@centrumga.sk

PhDr. Maroš MAJKO, PhD. - pppmajko@psychology.sk

Mgr. Mária VAJSOVÁ - m.vajsova@centrumga.sk

 

Špeciálni pedagógovia:

Mgr. Margita MAJCHEROVÁ, PhD. - m.majcherova@centrumga.sk

Mgr. Daniela POLEDNÁKOVÁ - d.polednakova@centrumga.sk

 

Odborní zamestnanci na oddelení prevencie:

Mgr. Henrieta POPLUHÁROVÁ - h.popluharova@centrumga.sk

Mgr. Kristína VENDÉGHOVÁ - k.vendeghova@centrumga.sk

 

Odborný zamestnanec - kariérový poradca:

Mgr. Kristína WIRKLEROVÁ - k.wirklerova@centrumga.sk

 

Ostatní zamestnanci:

Bc. Zlatica BARTALOSOVÁ - z.bartalosova@centrumga.sk

Beata HICZOVÁ

Magdaléna PAULÍKOVÁ

 

Aktuálne na MD:

Mgr. Zuzana KORYTÁROVÁ

Mgr. Monika KOVÁCSOVÁ

Mgr. Linda NOVÁNSKA

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk