logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Pozitívne a negatívne javy v medziľudských vzťahoch

Internetové výzvy

A K T U Á L N E

OZNAM O OBNOVENÍ PREVÁDZKY

Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR č. 2020/11506:1-A2110  z 18. mája 2020 v súlade s opatrením ÚVZ SR č. OLP/3991/2020 z 13.05.2020 o obnovení prevádzky CPPPaP oznamujeme, že zariadenie CPPPaP v Galante obnovuje prevádzku v obmedzenom režime:

Centrum je zatiaľ uzatvorené pre verejnosť, odborná starostlivosť je poskytovaná v naliehavých prípadoch. Prijímame len klientov vopred objednaných na presnú hodinu a u ktorých bola vopred posúdená naliehavosť odbornej starostlivosti. Obmedzená prevádzka prebieha za všeobecných protiepidemiologických  preventívnych opatrení v zmysle nariadenia hlavného hygienika.

Naďalej ostáva možnosť odborného poradenstva telefonickou a mailovou formou.

 

Čo znamená byť učiteľom v čase korony

Milí rodičia, prosíme vás o účasť vo výskume, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v súvislosti so šírením koronavírusu.

Usmernenie k prijímaniu žiakov na stredné školy

Usmernenie na prijímanie do predprimárneho vzdelávania

Usmernenie k zápisu do 1. ročníka základnej školy

Pridané materiály ohľadom výberu vysokej školy "Kam po strednej" a "Virtuálny deň otvorených dverí" v časti dokumenty - profesijná orientácia.

Tipy a rady pre rodičov, ako zvládať karanténu s deťmi

Ako hovoriť s úzkostnými deťmi o strachu z koronavírusu (materiál pre rodičov)

Rozhodnutie ministra školstva

Diagnostika školskej spôsobilosti - zápis detí do 1. ročníka

Vážení klienti,

v prípade záujmu o telefonický kontakt preferujte prosím volanie na mobilné č. 0904 555 775, prípadne PhDr. Vašková, riaditeľka, tel.: 0911 769 774.

 

Vážení klienti,

uvedomujeme si vážnosť situácie v súvislosti s opatreniami pred pandémiou koronavírus COVID 19.

Keďže vám nemôžeme naše odborné služby poskytovať osobne z dôvodu prerušena prevádzky, ponúkame vám v prípade potreby poradenstvo a konzultácie prostredníctvom mailovej komunikácie  s našimi odborníkmi:

zoznam zamestnancov - kontakty

 

Opatrenie pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19:

Riaditeľka CPPPaP v Galante prerušuje prevádzku Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante dňom 11.03.2020 do odvolania.

O obnovení prevádzky budú klienti informovaní na našej webovej stránke.                                                                                  

PhDr. Miroslava Vašková, riaditeľka CPPPaP                                                                          

 

 

 


 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk